Το Ηράκλειο αξίζει να αποκτήσει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα.

Το Ηράκλειο αξίζει να αποκτήσει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα για να γίνει μια πόλη σύγχρονη, ανθρώπινη, Ευρωπαϊκή, για όλους τους πολίτες του.

Ο Συνδυασμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» δεσμεύεται να υλοποιήσει άμεσα μια σειρά προτάσεων έτσι ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να αποκτήσει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα για να γίνει μια ανθρώπινη πόλη, μια πόλη-πρότυπο στην Ευρώπη.

 

 1. Τη μέγιστη εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων, στα πλαίσια υποδομών των ψηφιακών πόλεων. Το ψηφιακό αποτύπωμα του Ηρακλείου θα έχει ως βάση την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέσω επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
 2. Την ψηφιακή χαρτογράφηση του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την καταγραφή κάθε γειτονιάς, πλατείας, δρόμου και την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων, με άμεση ενημέρωση, μέσω τεχνολογικών εργαλείων.
 3. Την ενεργοποίηση προσωπικού ψηφιακού λογαριασμού για κάθε δημότη, όπου θα δίνεται η δυνατότητα για άμεση ενημέρωση επί των δημοτικών ζητημάτων και ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων, με ασφάλεια.
 4. Ευρυζωνικές εφαρμογές και νέες τεχνολογικές υποδομές σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.
 5. Εγκατάσταση νέων LED λαμπτήρων με ευρυζωνική διαχείριση και έλεγχο της σηματοδότησης, μέσω ευρυζωνικών δικτύων.
 6. Τη χρήση έξυπνων διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια.
 7. Την ψηφιακή καταγραφή του ιστορικού αρχείου του Δήμου Ηρακλείου.
 8. Την ίδρυση συνεργατικών σχηματισμών στο Ηράκλειο και συμμετοχή start-up εταιριών τεχνολογίας, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών, για ψηφιακές λειτουργίες του Δήμου.
 9. Τη στρατηγική συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Πανεπιστημίου Ηρακλείου, του Ι.Τ.Ε. και του ΤΕΙ Κρήτης, του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες για τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και την πολιτική προστασία.
 10. Την εφαρμογή e-wallet. Οι δημότες θα μπορούν να εκτελούν τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, άμεσα και με ασφάλεια.
 11. Ανάπτυξη εφαρμογών σε smartphones για την πόλη, τα αξιοθέατα, με χρήση augmented reality.

 

Την ευθύνη για το ψηφιακό αποτύπωμα του Δήμου Ηρακλείου θα έχει αποκλειστικά ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που θα αναλάβει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Η θέση Αντιδημάρχου θα λειτουργεί με αρμοδιότητα την εξεύρεση – κατάλληλη προώθηση και αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).