Το Ηράκλειο αξίζει να έχει έναν δυνατό και ισχυρό πρωτογενή τομέα

Το Ηράκλειο αξίζει έναν δυναμικό περιαστικό Δήμο με εξωστρέφεια και ισχυρό  πρωτογενή τομέα.

Το Ηράκλειο αξίζει να πετύχει με συλλογική προσπάθεια την ανάπτυξη μιας βιώσιμης περιβαλλοντικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η οποία θα εφαρμόζει σύγχρονα μέσα και πρακτικές. Ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η παραγωγή και η διάθεση πιστοποιημένων κρητικών προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση και την προβολή των προϊόντων της κρητικής γης»

Ο συνδυασμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα που, ως νέα Δημοτική Αρχή, θα κληθεί να το υλοποιήσει σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:

 1. Στήριξη των αγροτών στην Περιφέρεια, με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
 2. Αξιοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαίδευσης των αγροτών πάνω στις νέες τεχνολογίες.
 3. Προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα, με προγράμματα ένταξης στον πρωτογενή τομέα, τόσο για τους νέους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.
 4. Βελτίωση των υποδομών για ευκολότερη πρόσβαση των αγροτών στις καλλιέργειές τους.
 5. Ενίσχυση και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 6. Δημιουργία μιας ενιαίας «Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας» στον Δήμο Ηρακλείου γιατί το Ηράκλειο στηρίζεται στους ανθρώπους του.
 7. Εφαρμογή νέων μέτρων για την «Πράσινη Φροντίδα», δίνοντας τη δυνατότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και Άτομα με Αναπηρία να εμπλακούν δημιουργικά στον πρωτογενή τομέα.
 8. Ενεργή εμπλοκή όλων των φορέων για την αποτελεσματικότερη προβολή των τοπικών προϊόντων και παραγωγών σε αγορές του εξωτερικού.
 9. Δημιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας που θα προβάλλουν την κάθε περιοχή και τα προϊόντα της.
 10. Συνεργασία τοπικών παραγωγών με χώρους εστίασης στον Δήμο Ηρακλείου οι οποίες θα προβάλλουν την κρητική κουζίνα και διατροφή. Η τοπική οικονομία του Ηρακλείου βασίζεται στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Οι δυο αυτοί τομείς θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη της εξωστρέφειας και τη μεγιστοποίηση της προβολής και σε αγορές του εξωτερικού. Έναρξη λειτουργίας «Τοπικής Αγοράς» προϊόντων στον Δήμο Ηρακλείου με στόχο τη διάθεση των τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στους τουρίστες που επισκέπτονται τον Δήμο Ηρακλείου.
 11. Δημιουργία Ενιαίου φορέα Σύνδεσης προβολής προγραμμάτων μεταξύ τουριστικού και πρωτογενή τομέα.
 12. Εφαρμογή μοντέλων καλλιέργειας με γνώμονα τις αρχές ορθής γεωργικής πολιτικής.
 13. Εφαρμογή νέων τεχνολογικών μοντέλων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές υποδομές.
 14. Προτεραιότητα σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα) με στόχο:
 • Τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης ,καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.
 • Την ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Τη χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.
 • Κατασκευές νέων έργων, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για ταμίευση νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων.
 1. Συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις νέες εφαρμογές καλλιέργειας προϊόντων. Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, που θα «εξοπλίζει» τους αγρότες με ακριβείς και ενημερωμένες προτάσεις άρδευσης για τη βέλτιστη χρήση του νερού και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους.

 

Ο συνδυασμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» θα δημιουργήσει μια αυτόνομη και εξειδικευμένη αντιδημαρχία για τον Πρωτογενή Τομέα που θα έχει την ευθύνη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την προώθησή του. Παράλληλα, θα προχωρήσει στην ίδρυση Αγροτικών Δημοτικών ΚΕΠ στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου όπου οι αγρότες θα εξυπηρετούνται και θα ενημερώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.